Užitečné odkazy

Zde budeme zvěřejňovat zajimavé a užitečné odkazy, které mohou inspirovat či pomoci rozvinout tlumočnické dovednosti. Neváhejte nám posílat své tipy. Předem děkujeme.

 

JEDNOTA TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ: http://www.jtpunion.org/spip/

LINGEA: Na stránkách Lingey je možné se v pravidelném zpravodaji informovat o aktuální slovní zásobě, častých chybách v překladech či jiných zajímavostech v mnoha jazycích: www.lingea.cz.

TED: TED.com

PRO NEMČINÁŘE:
Pro němčináře je i zajímavá stránka, na které se dá objednat týdeník zajímavých článků na současná témata, která také rozšiřují slovní zásobu: www.zeitzuleben.de

 

LITERATURA:
doporučená kolegy tlumočníky:

Possin, W., Paměť jako slon.
Gunther Karsten Michaela Buchwaldová, Úspěšná paměť, Scientia.
Eva Maria Hrdinová, Vítězslav Vilímek a kolektiv, Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení, Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta, 2008.
Čeňková, I.: Teoretické aspekty simultánního tlumočení, Praha: Univerzita Karlova, 1988
Cowan, N. Processing Limit sof Selective Attention and Working Memory, Potential Implications for Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001.
Keníž, A. Úvod do komunikačnej teórie tlumočenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 1980.
Makarová, V. Tlumočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. Bratislava: Stimul, 2004.